هوش مصنوعی

یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا AI فناوری و شاخه‌ای در علوم کامپیوتر است که به مطالعه و توسعه نرم‌افزار و دستگاه‌های هوشمند می‌پردازد. کتب و محققان […]