تشخیص پلاک خودرو در تصویر (Single Shot Detection)

با افزایش سطح رفاه و جمعیت در کشورهای مختلف استفاده از وسایل نقلیه افزایش یافته است به گونه ای که وسایل نقشی مهم در حمل نقل کالا و انسان بازی می کنند. استفاده از وسایل نقلیه ضمن پاسخگویی به بسیاری از نیاز روزمره انسان، چالش هایی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آلودگی هوا

- ازدحام در راه ها

- تلفات جانی و مالی

در راستای پاسخگویی به این چالش ها، قوانینی برای رفت و آمد خودرو ها در نظر گرفته شد اما سرعت رشد استفاده از وسایل نقلیه به مقداری زیاد است که استفاده از یک سری قانون کلی را نا کارآمد می سازد. برای مثال قوانین در نظر گرفته شده برای مسیرهای با جریان زیاد رفت و آمد، مناسب مسیرهایی با جریان کم نیستند. بدین منظور هر محدوده دارای قوانینی محلی گشت. با پیشرفت صنایع الکترونیک و ارزان تر شدن رایانه ها این فرصت بوجود آمده است که در سامانه های استفاده کرد که به صورت هوشمند و پویا بر رفت و آمد وسایل نقیله نظارت داشته باشند. از مثال های کنترل و نظارت هوشمند بر رفت و آمد می توان به چراغ های ایست هوشمند اشاره کرد که هم اکنون در برخی نقاط از شهر تهران در حال استفاده هستند. کنترل چراخ قرمز (یا ایست) هوشمند با توجه به تعداد خودروهای موجود در تقاطع ها زمان را تعیین می کند و این باعث می شود تا از ازدحام پشت چراغ قرمز کاسته شده و سرعت جریان رفت و آمد وسایل نقلیه افزایش یابد. به سامانه هایی که به صورت هوشمند بر رفت و آمد نظارت دارند یا آن را کنترل می کنند، سامانه حمل نقل هوشمند یا به اختصار ITS می گویند.

برای استفاده از ITS باید هر یک از وسایل نقلیه شناسایی شوندروشهای مختلفی جهت شناسایی وسایل نقلیه و اندازه گیری رفت و آمد وجود دارد که از جمله آنها میتوان به استفاده ازRFID ،GPS، سیم پیچهای القایی، حسگرهای مایکروویو و پردازش تصاویر دیجیتال اشاره کرد. استفاده از سامانه هایی که به کمکRFIDوGPSکار میکنند به دلایلی مختلف نظیر عدم وجود زیر ساختهای لازم، عدم کارایی در سرعت پایین و مشکلات امنیتی رایج نیست. به همین دلیل سامانههای مبتنی بر پردازش تصویر کاربرد بیشتر دارد. علاوه بر این سامانههای که مبتنی بر پردازش تصویر هستند به راحتی در هر جایی نصب میشوند و بروزرسانی و نگهداری آنها هزینهی کمتری را در بر دارد.

تشخیص پلاک خودرو گامی اساسی در راه اندازی سامانه های ITS است. عملکرد کلی سامانه های تشخیص پلاک خودرو در این جا آمده است. در این سامانه، از پلاک خودرو از یک تصویر استخراج می شود. این نوع از تشخیص پلاک خودرو (نوعی که فقط از یک تصویر استفاده می کند) پایه ای برای انواع دیگر استفاده می شود. به همین جهت در راستای بر آورد نیاز برنامه نویسان، کتابخانه ای تهیه است که می توان از آن برای تهیه نرم افزارهای مزتبط استفاده کرد. لازم به ذکر است که به همراه کتابخانه، نرم افزاری در اختیار شما قرار می گیرد که تنها یک عکس را می گیرد و پلاک خودرو شناسایی می کند و گزارش می دهد.

نمونه ای از پلاک تشخیص داده شده توسط کتابخانه و نمای کلی نرم افزار در تصاویر زیر نشان داده شده است: